Free Sample!
No charge for the sample, no shipping fees. Free to test it out!

Modafinil is een zeer controversieel medicijn. De werkzame stof van het geneesmiddel is 2 – ((difenylmethyl) – sulfinylaceetamide. Deze stof heeft, wanneer oraal ingenomen, een vrij hoge biologische beschikbaarheid. 80% van de stof wordt geabsorbeerd in het maagdarmkanaal. De maximale concentratie van de stof wordt gewoon 2 tot 3 uur na naam waaromen. Ondanks actief onderzoek is het exacte onderliggende werkingsmechanisme van Modafinil nog niet verduidelijk. Maar er zijn veel hypothesen en reeds gevonden werkingsmechanismen op het lichaam. Geabsorbeerd in het maagdarmkanaal, passeert het geneesmiddel gemakkelijk de bloed-hersenbarrière. In dit geval prikt het medicijn sterk het ademhalings-en vasomotorische centrum van de medulla oblongata. Op dit punt kan er een toename van de ademhaling, hartslag en een toename van de bloeddruk zijn. Modafinil kan de hersenstructuren direct en indirect beïnvloeden.

Indirecte actie is via het systeem van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn stoffen die de transmissie van signalen in de hersenen reguleren en ook enkele effecten hebben. Er zijn zowel actieve als remmende neurotransmitters. Een van de belangrijkste acties is geconcentreerd in de hypothalamus. Onder invloed van Modafinil treedt activering van neuronale paden op, die zullen werken in aanwezigheid van specifieke neurotransmitters die circadiane ritmes kunnen reguleren. Het is het tekort aan deze stoffen dat wordt gereguleerd bij mensen met de diagnose narcolepsie. evenals remmen. Een van de belangrijkste acties is geconcentreerd in de hypothalamus.

Onder de werking van Modafinil vindt activering van neuronale paden plaats, die zullen werken in aanwezigheid van specifieke neurotransmitters die circadiane ritmes kunnen reguleren. Het is het tekort aan deze stoffen dat wordt gereguleerd bij mensen met de diagnose narcolepsie. evenals remmen. Een van de belangrijkste acties is geconcentreerd in de hypothalamus. Onder de werking van Modafinil vindt activering van neuronale paden plaats, die zullen werken in aanwezigheid van specifieke neurotransmitters die circadiane ritmes kunnen reguleren. Het is het tekort aan deze stoffen dat wordt gereguleerd bij mensen met de diagnose narcolepsie.

Naast dit effect is Modafinil een adrenerge agonist. Dit is een speciale groep structuren die op het celmembraan liggen. Deze speciale moleculaire kunnen reageren op de aanwezigheid van adrenaline en noradrenaline. Soortgelijke recepten bevinden zich in de wanden van arterioles, het hart, de bronchiën en vetweefsel. Activering van adrenoreceptoren in de wand van arterioles leidt tot spasmen, verhoogde druk, verminderde vasculaire permeabiliteit, verminderd oedeem en ontspanning. Maar er is één type receptor die, wanneer geactiveerd, de bloeddruk kan verliezen. Recepten die in het myocard liggen, veroorzaken, wanneer ze worden geactiveerd, tachycardie, verhogen de sterke van hartcontracten, verhogen de zuurstofbehoefte van het myocardin en verhogen de druk. Een van de subtypen van adrenerge recepten ligt in de nieren. De agonistische effecten van Werkingsmechanisme van Modafinil leiden tot een toename van de geheimhouding van specifieke hormonen,/

Het volgende effect is een toenaam van de activiteit van histamine en serotonine. Deze twee bemiddelaars spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en het verloop van allergische reacties, evenals in het verloop van sommige emotionele processen. Het is vanwege dit effect dat allergische reacties op het medicijn een frequent fenomeen zijn. Een ander werkingsprincipe is een daling van de activiteit van GABA-recepten. GABA is een neurotransmitter die de snelheid van veel reacties in het menselijk lichaam reguleert. GABA is een remende stof. Dat wil zeggen, de afgifte van GABA leidt tot de remming van signaleringen in de hersenen. Activering van deze recepten leidt tot slaperigheid, vermoeidheid en andere soortgelijke effecten. Modafinil remt de activiteit van deze structuren, dus het tegengestelde effect treedt op – toning, verhoogde activiteit.

Gezamenlijk kunnen we zeggen dat het medicijn de structuren en cellen actief is die tonische stoffen afscheiden en waarnemen, en de structuren remt die verantwoord zijn voor remming. Eerst werd aangenomen dat Werkingsmechanisme van Modafinil, wanneer oraal ingenomen, niet in staat is om euforie te veroorzaken, bijna het dopaminesysteem niet actief. Maar volgens recente studies bleek dat het medicijn de dopaminetransporter kan genezen. De actie is gericht op het onderdrukken van de functies van deze structuren. Dopamine heropname wordt hersteld, dus dopamine blijft lang in de synaptische spleet. Daarom heeft de neurotransmitter, ook wel het hormoon van geluk genoemd, een langer effect. Dit geneesmiddel veroorzaakt geen drugsverslaving in een korte periode van gebruik. Veel studies bewijzen het lage potentieel voor drugsverslaving.

Nu wordt het gebruik van Modafinil geassocieerd met een golf van kracht en energie. Daar begint de patiënt het medicijn elke dag in te nemen. Wat gebeurt er als een patiënt stopt met het gebruik van Modafinil? Zonder het medicijn voelt een persoon zwakke, slaperigheid, onwil om iets te doen. Bovendien wordt een dergelijkeffect waaromen, zelfs als er geen fysiologische